Deshdeep Saxena

Deshdeep Saxena is a senior journalist, formerly with the Times of India.